این مقاله به شما نشان می دهد که چگونه به 4 مدل رایج و محبوب، کراوات تان را ببندید. ما این مدل ها را از آن جهت که برای موقعیت های گوناگون مناسب و شیک اند، برایتان آورده ایم. با دنبال کردن مراحل مختلف آن، به راحتی مدل دلخواهتان را بیابید و زیباتر از همیشه بدرخشید.
برترین ها - ترجمه از پردیس بختیاری: این مقاله به شما نشان می دهد که چگونه به 4 مدل رایج و محبوب، کراوات تان را ببندید. ما این مدل ها را از آن جهت که برای موقعیت های گوناگون مناسب و شیک اند، برایتان آورده ایم. با دنبال کردن مراحل مختلف آن، به راحتی مدل دلخواهتان را بیابید و زیباتر از همیشه بدرخشید.
 
Four In Hand
 
این مدل یکی از قدیمی ترین و البته ساده ترین مدل های بستن کراوات است که توسط انگلیسی ها اختراع شد.
 
این گره برای آقایان قد بلند با پیراهن هایی که دارای یقه های باریک یا پیراهن های یقه دار دکمه ای مناسب است.
 
آموزش بستن کراوات به 4 روش محبوب 
 
1. انتهای پهن کراوات را به سمت راست و قسمت باریک آن را به سمت چپ بگیرید. قسمت باریک کراوات باید کمی بالاتر از قسمت دیگر آن باشد.
 
2. انتهای پهن کراوات را روی قسمت باریک آن بیاورید.  
 
3. سپس آن را از پشت قسمت دیگر رد کنید، طوری که در سمت راست بدن تان قرار گیرد.
 
4. حال همان انتهای پهن را بار دیگر به دور قسمت باریک کراوات بپیچانید.
 
5. حال برای این که گره را محکم کنید، قسمت پهن را اول از داخل دایره ای که در بالای آن تشکیل شده، سپس از میان دایره کوچکی که در قسمت جلوی آن ایجاد شده است، رد کنید.
 
6. حال که گره شما تکمیل شد، با کشیدن انتهای پهن کراوات، آن را سفت کنید.  برای ایجاد تعادل می توانید از انگشت شصت تان کمک بگیرید.
The Half Windsor
 
اگر در بستن کراوات تازه کار هستید، این مدل می تواند شروع خوبی برایتان باشد. 
 
این مدل  برای کراوات هایی با قد و پهنای متوسط مناسب است. اگر به دنبال کراواتی هستید که آن را در موقعیت های گوناگون استفاده کنید، این مدل که محبوبیت زیادی نیز در میان آقایان دارد، انتخاب خوبی برایتان است.
 
این مدل گره برای آقایان قد بلند و چاق بهترین انتخاب می باشد.
 
آموزش بستن کراوات به 4 روش محبوب
 
1. انتهای پهن کراوات را به سمت راست و قسمت باریک آن را به سمت چپ بگیرید. قسمت باریک کراوات باید کمی بالاتر از قسمت دیگر آن باشد.
 
2. انتهای پهن کراوات را روی قسمت باریک آن بیاورید طوری که شکل x شود.
 
3. قسمت پهن آن را به صورت افقی به دور قسمت باریک بچرخانید.
 
4. سپس آن را از داخل دایره ای که در قسمت بالای آن ایجاد شده، رد کنید.
 
5. یک بار دیگر انتهای پهن کراوات را از سمت راست به سمت چپ، به دور انتهای باریک آن، بچرخانید.
 
6. حال انتهای کراوات پهن را ابتدا  از داخل دایره بالایی و سپس آن را از دایره کوچکی که در جلوی آن ایجاد شده، رد کنید.
 
7. حال که گره شما درست شد، به کمک انگشتان تان گره را محکم بگیرید و انتهای کراوات پهن را بکشید تا محکم شوند.